Polityka prywatności i RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI I RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest DJP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-794), przy ul. Anny German 15, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000191634, NIP: 527-010-38-30, REGON: 006744351, dalej jako „Administrator”.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. oraz  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez spółkę DJP z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Anny German 15, 01-954 Warszawa.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zgodnie z prawem, w oznaczonych i zgodnych z obowiązującymi przepisami celach;
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
 5. a)realizacji usług oferowanych przez Administratora, w szczególności zawarcia umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Administratora (art. 6 lit. b RODO);
 6. b)realizacji obowiązku ciążącego na Administratorze (art.6 lit. c RODO);
 7. c)na które użytkownik wyraził zgodę, w przypadku gdy jest ona wymagana przez obowiązujące przepisy prawne jak otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Administratora drogą elektroniczną (newsletter, informacje o promocjach lub nowościach przesyłane drogą mailową) bądź telefoniczną.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzane przez niego dane były dobrze zabezpieczone i nie miały do nich dostępu osoby niepowołane.
 9. Dane osobowe będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień, przede wszystkim:
 10. a)Firmom kurierskim i spedycyjnym
 11. b)Operatorom systemów płatności (np. przy płatności kartą kredytową)
 12. c)Podmiotom współpracującym z Administratorem (np. polskim dostawcom produktów oferowanych przez DJP)
 13. Dane przetwarzane przez Administratora obejmują:
 14. a)Imię i nazwisko
 15. b)Adres
 16. c)Adres mailowy
 17. d)Numer telefonu

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług oferowanych przez Administratora.

 1. Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie się z nimi odbywa się z użyciem scentralizowanego protokołu SSL 3.0 (Secure Socket Layer) RSA 128bit - gwarantowanym certyfikatem Powszechnego Centrum Certyfikacji prowadzonym przez Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie, skutkiem czego wszystkie dane osobowe Konsumentów są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji, niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.
 2. Korzystanie z niektórych opcji serwisu, jak np. historia zakupów czy dział reklamacji RMA, jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nie wymaga się jej do złożenia zamówienia. W czasie rejestracji Konsument jest proszony o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
 3. W każdym momencie istnieje możliwość wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania. Właściciela danych osobowych ma również prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 4. Konsumentowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że Administrator narusza przepisy RODO w związku z przetwarzaniem danych konsumenta.

Newsletter

 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism, wiadomości SMS należących do Sklepu DJP wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail lub numeru telefonu i osobno wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz informacji o statusie realizacji zamówienia. W każdej chwili Konsument może wycofać zgodę.
 2. Pole to nie jest obowiązkowe.
 3. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej i sms-owej.

RODO

Obowiązek informacyjny na stronę internetową

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DJP Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-794), przy ul. Anny German 15;
 2. c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem udostępnionego formularza na podstawie (art. 6 ust.1 lit. b RODO –niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego);
 3. d) Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 4. e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłużej niż 1 roku od daty przesłania formularza. Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń. Po upływie tego okresu będą przetwarzane jedynie w czasie i zakresie wynikającym z przepisów prawa;
 5. f) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych oraz prawo do przenoszenia tych danych;
 6. g) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 7. h) Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.